neděle 26. března 2017

Fotografie z jarního setkání


Konečně! Po týdnu od ukončení setkání se můžete podívat na fotografie:-).
Fotografie jsou v menu - fotogalerie, odkaz na ně je pod fotkou.

Rovněž na stráce jménem Zpravodaj najdete opravený rádcovský zpravodaj pro vás. Tak jistě neváhejte a podívejte se a hlavně čtěte, inspirujte se a konejte Dobro!Z deníku lady Olave Baden-Powell z let 1926 na cestě do Jižní Afriky:
"Jen občas jsem se sama sebe ptala, zda úsilí, sebekázeň a sebeobětování za to stojí, ale byly to jen chvilkové pochybnosti. Oba jsme z celého srdcě věřili v hodnotu a důležitost práce, kterou jsme vykonávali s mldými lidmi po celém světě. Každé hnutí, které srkze porozumnění vede ke spojení lidí různých ra a víry,  má svou hodnotu. Každé hnutí, které lidem vštěouje sebekázeň a morální normy, které rozvíjí charakter a dovedosti, které zdůrazňuje schopnost dávat přednost potřebám druhých, nemůže nepůsobit prospěšně. 
Chlapecký a dívčí skauting zůstává ovšem jedinečným mezi mládežnickými organizacemi v tom, že má mezinárodní působnost a že usiluje o tělesný, duševn i duchovní rozvoj svých členů."
 
neděle 19. března 2017

Poslední cvaknutí

Na kopci u staré jabloně cvakla poslední spoušť foťáku a skončilo i třetí setkání rádkyň a rádců. Symbolicky jsme se u stromu rozloučili, poněvadž toto skautské setkávání má název Rádcovské setkání u stromu. Pamatujte na to, že strom má kořeny, má kmen, ale i větve rostoucí do koruny. Větvě umožňují stavět hnízda ptákům, je to skrýš mnoha živočichů a vězte i to, než větve stromu dorostou do koruny uplynou léta. Ve skautu je to podobné. Chceme-li družinu vést, dávat ostatním svůj dar, vyžaduje to VĚRNOST a naši snahu, protože "CO MÁ SÍLU RŮST, POROSTE."

Děkujeme, že jste přijeli, milí bratři a sestry. Prožili jsme spolu zase krásné, srandovní okamžiky i chvíle napětí, odvahy a bojovnosti obzvlášť! Dokázali jste, že umíte bojovat a usilovat o to, co je pro vás a družinu důležité. Moc vám přejeme, aby se vám dařilo a těšíme se zase na podzim, na shledání:-).

za tým Rádcovského setkání u stromu 

 Veverka


PS Zanedlouho se zde na blogu objeví fotografie, opravený rádcovský zpravodaj ke stažení.

pondělí 13. března 2017

Brzo

Tento týden poběží již třetí setkání skautských rádců a rádkyň. Těšíme se na všechny! :-)
Brzo se uvidíme tváří v tvář a budeme se snažit pracovat, povzbuzovat se a sdílet radost!

17.-19.3.2017 v Hluku. Sraz je u Jednoty na náměsti v 19:00 hodin. 


úterý 7. března 2017

Dopisy na cestu

V brzké době vám do schránky přijde skautská pošta. Vyhlížejte z vesela, čtětě pozorně. Na všechny se srdečně těšíme. Všem tiskneme levicí:-)


"Dejte se do práce! Každý má vé místo a do toho!" Robert Baden Powell