středa 28. prosince 2016

Vánoční a novoroční poselství z roku 1921 sira B.P a lady B.P.

Milí bratři a sestry,

proč si číst tak staré slova naše zakladatele B.P a jeho ženy? Je v tom totiž velké poselství, které on sám se  tolik snažil naplňovat. Můžeme v něm spatřovat výzvu pro nový rok - zasadit se více konat dobré skutky, běžné nebo méně běžné. Zaměřit se opravdu na to, co je důležité a skautské. Jít i přes překážky za Dobrem a nenechat se odradit lenností, nechutí, výhodami jen pro sebe  (zní to takto - proč to konat, když...)...
Tak dojdu nejdál, přiblížím se k vrcholu, odkud je tak nádherný výhled.

Krásné rozhledy v novém roce a brzo (snad) naviděnou:-)!

Poselství sira Roberta Badena Powella z roku 1921:
"Skauti! Vánoce jsou na blízku. Chcete o tyto svátky jiti se mnou v dobrém díle? Jedná se o následující: Každý z nás udělá opravdu mimořádný, dobrý skutek jednomu ze svých bližních.
Promyslete si můj návrh předem a buďte připraveni: Dáti starý kabát otrhanému hochu, nebo trošek dobrého jídla staré ženě nebo hladovému dítěti či co podobného. Chcete-li míti opravdu šťastné Vánoce, není většího štěstí, než vykonati dobrý skutek jiným lidem, který vyvolá i ve Vašich srdcích pocit opravdového štěstí. Stačí, vykoná-li každý z Vás dobrý skutek vůči jedné osobě, ale když pomyslíte na tisíce, které obdarovány budou, jestliže všichni připojíte se ke mně o Štědrém dnu — pak bude to velkolepé, dobrý skutek a Vy i já a každý z nás budeme míti čeho Vám ze srdce přeji — Šťastné Vánoce."

Sir Robert Baden-Powell

Novoroční přání lady Olave Baden-Powell z roku 1921 (platné stále):

"Přeji Vám všem veselé vánoce a aby rok 1922 byl rokem velkých úspěchů a štěstí každému z Vás a tím i veškerému skautingu."  Lady Baden-Powellová

Skautské Vánoce a výzvy družin

Milí bratři a sestry, kteří čtete tento blog setkání,

je čase, abychom zhodnotili vaše výzvy, které jste dostali na podzimním rádcovském setkání. Byla to výzva a výzva je ohromná věc, která se má splnit, protože posune člověka i družinu dál. Tahle výzva byla spíše milá maličkost, ale silná. Mohla vaši družinu povzbudit - soudržnost, veselý duch nebo prohloubit důvěru.

Inu, doposud nemáme od vás zprávy až na dvě, lépe skoro tři družiny. Zkuste nám poslat vaše zprávy ze skautských Vánoc, těšíme se stále a čekáme, kdo z vás je nás ještě schopen překvapit.

Poděkování patří družině Svišťů z 5. oddílu Kon-Tiki, která vázvu skautské Vánoce splnila na výbornou. jejich dobrým skutkem byla velký úklid skautské klubovny se vším všudy. Sami plánovali, uskutečnili a tak to mělo být.

Poděkování patří i družině skautek Píďalky z Buchlovic. Jejich skautské Vánoce dopadly tak na půl, jelikož neplánovaly účastnice, ale jejich vedoucí, což je škoda. Ovšem dobrý skutek vykonaly. Nakrmily zvířáta v lese a poslaly pohlednici.

Nu a to je vše, čím se dá chlubit. Pohlednice se měly poslat všem družinám, aby se nezapomnělo. Takže posílejte novoročenky:) Adresy máte přece ve vašich e-mailech.

A co více říct? Spíše vás zpravím o tom, jaké vánoční dobré skutky dělali skauti v době první republiky. Pro ně to nebyl problém, až člověk žasne! Píše se v časopise Skaut Junák v prosinci roku 1926:


Pamatujete se ještě na to, jak jsem vám loňského roku psal o stromečku chudých? Který pak oddíl to udělal? Který oddíl rozdal nejvíce stromečků? U nás v Olomouci se do toho dal oddíl dívčí' a oddíl můj (5. odd.). Požádali jsem panství lichtensteinské o příděl 20—30 stromečků na blízkém Sv. Kopečku a jedné neděle jsme se na ně vypravili. Pak poprosili jsme své matinky, aby nám daly něco ze svých zásob napečených na vánoce, ve své klubovně jsme všechny stromečky ozdobili (Vlčata nám ozdůbky již dříve přichystala) a na Štědrý den odpoledne roznesli jsme ozdobené stromečky chudým dětem.
 A měli jste vidět radost těch dětí, jež našly tak neočekávaně ze svými dveřmi vánoční stromeček. „Maminko! Maminko! Ježíšek nám přinesl stromeček, Ježíšek na nás nezapomněl!" A to jste měli vidět ty zářící oči našich dvou malých šotků, když nám to vše vyprávěli. A ti, kteří jste příležitosti loňské nepoužili, nenaříkejte a pokuste se o štěstí letos.“  

Poslední slova tohoto článku jsou opět výzvou pro vás! 

Zdraví a levici tiskne

Veverka
 

čtvrtek 1. prosince 2016

Adventní

Bratři a sestry,

již několik dní e to období advent. Pro někoho bezvýznamné, ale věříme, že pro vás je to doba, kdy
přemýšlíte, jak oslavit s družinou ty skautské Vánoce. Jakmile vaše vánoční oslava proběhne, pošlete nám
patronům fotky i program.

Už se moc těšíme:).

Advent se dá hluboce prožít a může nás posunout dál na naší lidské cestě k vyšším skautským cílů. Víme, že to je také smysl skautingu. Přijměte pár adventích slov na zamyšlenou které ukazují jinou zajmavější cestu:

"Na konci cesty není cesta, nýbrž cíl. Na konci zimy není zima, nýbrž jaro. Na konci noci není noc, ale svítání. Na konci adventu není advent, nýbrž Narození  Současný shon vytvořil jakousi trvalou nespokojenost: čím více máš, tím víc bys chtěl. A kvůli tomu člověk mnohdy nepoznává, kam chce dojít, nemá nějaký přesný a definitivní účel, ale jen tak bezcílně bloumá sem a tam." J.Koláček