neděle 19. března 2017

Poslední cvaknutí

Na kopci u staré jabloně cvakla poslední spoušť foťáku a skončilo i třetí setkání rádkyň a rádců. Symbolicky jsme se u stromu rozloučili, poněvadž toto skautské setkávání má název Rádcovské setkání u stromu. Pamatujte na to, že strom má kořeny, má kmen, ale i větve rostoucí do koruny. Větvě umožňují stavět hnízda ptákům, je to skrýš mnoha živočichů a vězte i to, než větve stromu dorostou do koruny uplynou léta. Ve skautu je to podobné. Chceme-li družinu vést, dávat ostatním svůj dar, vyžaduje to VĚRNOST a naši snahu, protože "CO MÁ SÍLU RŮST, POROSTE."

Děkujeme, že jste přijeli, milí bratři a sestry. Prožili jsme spolu zase krásné, srandovní okamžiky i chvíle napětí, odvahy a bojovnosti obzvlášť! Dokázali jste, že umíte bojovat a usilovat o to, co je pro vás a družinu důležité. Moc vám přejeme, aby se vám dařilo a těšíme se zase na podzim, na shledání:-).

za tým Rádcovského setkání u stromu 

 Veverka


PS Zanedlouho se zde na blogu objeví fotografie, opravený rádcovský zpravodaj ke stažení.