středa 28. prosince 2016

Skautské Vánoce a výzvy družin

Milí bratři a sestry, kteří čtete tento blog setkání,

je čase, abychom zhodnotili vaše výzvy, které jste dostali na podzimním rádcovském setkání. Byla to výzva a výzva je ohromná věc, která se má splnit, protože posune člověka i družinu dál. Tahle výzva byla spíše milá maličkost, ale silná. Mohla vaši družinu povzbudit - soudržnost, veselý duch nebo prohloubit důvěru.

Inu, doposud nemáme od vás zprávy až na dvě, lépe skoro tři družiny. Zkuste nám poslat vaše zprávy ze skautských Vánoc, těšíme se stále a čekáme, kdo z vás je nás ještě schopen překvapit.

Poděkování patří družině Svišťů z 5. oddílu Kon-Tiki, která vázvu skautské Vánoce splnila na výbornou. jejich dobrým skutkem byla velký úklid skautské klubovny se vším všudy. Sami plánovali, uskutečnili a tak to mělo být.

Poděkování patří i družině skautek Píďalky z Buchlovic. Jejich skautské Vánoce dopadly tak na půl, jelikož neplánovaly účastnice, ale jejich vedoucí, což je škoda. Ovšem dobrý skutek vykonaly. Nakrmily zvířáta v lese a poslaly pohlednici.

Nu a to je vše, čím se dá chlubit. Pohlednice se měly poslat všem družinám, aby se nezapomnělo. Takže posílejte novoročenky:) Adresy máte přece ve vašich e-mailech.

A co více říct? Spíše vás zpravím o tom, jaké vánoční dobré skutky dělali skauti v době první republiky. Pro ně to nebyl problém, až člověk žasne! Píše se v časopise Skaut Junák v prosinci roku 1926:


Pamatujete se ještě na to, jak jsem vám loňského roku psal o stromečku chudých? Který pak oddíl to udělal? Který oddíl rozdal nejvíce stromečků? U nás v Olomouci se do toho dal oddíl dívčí' a oddíl můj (5. odd.). Požádali jsem panství lichtensteinské o příděl 20—30 stromečků na blízkém Sv. Kopečku a jedné neděle jsme se na ně vypravili. Pak poprosili jsme své matinky, aby nám daly něco ze svých zásob napečených na vánoce, ve své klubovně jsme všechny stromečky ozdobili (Vlčata nám ozdůbky již dříve přichystala) a na Štědrý den odpoledne roznesli jsme ozdobené stromečky chudým dětem.
 A měli jste vidět radost těch dětí, jež našly tak neočekávaně ze svými dveřmi vánoční stromeček. „Maminko! Maminko! Ježíšek nám přinesl stromeček, Ježíšek na nás nezapomněl!" A to jste měli vidět ty zářící oči našich dvou malých šotků, když nám to vše vyprávěli. A ti, kteří jste příležitosti loňské nepoužili, nenaříkejte a pokuste se o štěstí letos.“  

Poslední slova tohoto článku jsou opět výzvou pro vás! 

Zdraví a levici tiskne

Veverka