středa 28. prosince 2016

Vánoční a novoroční poselství z roku 1921 sira B.P a lady B.P.

Milí bratři a sestry,

proč si číst tak staré slova naše zakladatele B.P a jeho ženy? Je v tom totiž velké poselství, které on sám se  tolik snažil naplňovat. Můžeme v něm spatřovat výzvu pro nový rok - zasadit se více konat dobré skutky, běžné nebo méně běžné. Zaměřit se opravdu na to, co je důležité a skautské. Jít i přes překážky za Dobrem a nenechat se odradit lenností, nechutí, výhodami jen pro sebe  (zní to takto - proč to konat, když...)...
Tak dojdu nejdál, přiblížím se k vrcholu, odkud je tak nádherný výhled.

Krásné rozhledy v novém roce a brzo (snad) naviděnou:-)!

Poselství sira Roberta Badena Powella z roku 1921:
"Skauti! Vánoce jsou na blízku. Chcete o tyto svátky jiti se mnou v dobrém díle? Jedná se o následující: Každý z nás udělá opravdu mimořádný, dobrý skutek jednomu ze svých bližních.
Promyslete si můj návrh předem a buďte připraveni: Dáti starý kabát otrhanému hochu, nebo trošek dobrého jídla staré ženě nebo hladovému dítěti či co podobného. Chcete-li míti opravdu šťastné Vánoce, není většího štěstí, než vykonati dobrý skutek jiným lidem, který vyvolá i ve Vašich srdcích pocit opravdového štěstí. Stačí, vykoná-li každý z Vás dobrý skutek vůči jedné osobě, ale když pomyslíte na tisíce, které obdarovány budou, jestliže všichni připojíte se ke mně o Štědrém dnu — pak bude to velkolepé, dobrý skutek a Vy i já a každý z nás budeme míti čeho Vám ze srdce přeji — Šťastné Vánoce."

Sir Robert Baden-Powell

Novoroční přání lady Olave Baden-Powell z roku 1921 (platné stále):

"Přeji Vám všem veselé vánoce a aby rok 1922 byl rokem velkých úspěchů a štěstí každému z Vás a tím i veškerému skautingu."  Lady Baden-Powellová